WYMAGANIA

MŁODZIEŻ (16-18 LAT)
 • pisemna zgoda rodziców.
 • ubezpieczenie od zajęć samoobrony (kserokopia zaświadczenia).
 • Rodzic musi być obecny przynajmniej na jednych zajęciach Krav Maga.
 • niekaralność.
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do trenowania samoobrony.
 • wypełniamy kwestionariusz w którym podajemy dane osobowe.

DOROŚLI
 • ukończone 18lat.
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do trenowania samoobrony.
 • niekaralność.
 • warto się ubezpieczyć od zajęć samoobrony.
 • wypełniamy kwestionariusz w którym podajemy dane osobowe.
 • Nie wymagamy zaświadczenia o niekaralności.
 • Zaświadczenie lekarskie jest ważne jeden rok, po upływie tego terminu należy się ponownie przebadać.